The direct selling business has unlimited global growth potential and BWL has demonstrated tremendous success across Asia. While high quality products, sound marketing strategies as well as stable corporate infrastructure play a part, our members’ unwavering dedication, unyielding effort and good work ethic of our members have ultimately led us to success.

Please do read the inspiring testimonies of some of BWL's most successful distributors. They were regular folks like us, but they have triumphed over their personal odds to join the exclusive Platinum Director club.

Platinum Directors

Maggie Goh Bee Ngoh Rita Ong
Irene Ng Elin Chung
Molly Cheong Meiyanne Saad Susanto
Ricky Tan Ann Chua
Phety Soekiato Liana Novia
Jane Lydia Limonta Novia Papaveriana
Helen Lucia Soewandi Sri Hendra Setiawaty (Tia)
Alice Wong Linda Lie
Candy Ng Mya Hnin Yee
Eros Xu RuiHan Narida Varasittikorn
Liao Cai Qin Khin Aye Myaing
Patsy Pek Hsieh Cheng Yun
Kim Dong Shik Tung Yung Hung
Chen Guan Lin Amy Tsai
Shu Lian Chang Ching Yi
Veronica Jaw Chen Yu Hsuan
Estelita Gulla Venus Richard Guzman Tolentino
Audrey Ang Tsai Wen Hui
Guo Jia Fang Cui Hua
Deng Mei Juan Cheng Shao Hui
Yang Min Engr. Edison A. Danao
Nan Sanda Lin Khin Than Nyunt
Than Than Moe Xiong Shu Min
Yang I Lin Liao Ming I
Yi Yong Mei Wu Hai Xia
Lin Chi Hsun Zhang Li
Chen Chun Hong Zhang Chun Ling
Xie Rui Hong Hsu Hui Chen
Daniel Santosa Setiawan Huang Ling Jin
Peng Li Chen Jing
Zhu Hua Bin Zhang Zi Qin